15. 5. 2022 v 19:00

10. Mezinarodný hudobný festival Schemnitiensis: Hana Hána a Sára Medková

Banská Štiavnica, SK

Recitál