Workshopy

Od roku 2015 jsem se začala věnovat vlastní organizaci hudebních workshopů různého charakteru, od interaktivní skupinové práce s vlastním hlasem i dechem přes hlasovou improvizaci až po práci s hudebními nástroji.

Na základě osobních zkušeností účastníků mých workshopů a jejich dalšímu doporučení jsem dnes pravidelně zvána ke spolupráci s různými pěveckými uskupeními, se školními zařízeními, univerzitami a dalšími skupinami.

Worskhopy jsou mnou vypracovávány pro konkrétní účel v současné době na zakázku s ohledem na požadavky pro konkrétní příležitost, pro všechny věkové kategorie a různorodá uskupení.

S použitím mnoha technik, které jsem sama vypracovala na základě své dlouholeté hudební zkušenosti a studia, se v rámci skupiny každý účastník dopracovává ke svému předem stanovenému záměru, či si workshop může prožívat pouze pro zábavu a vlastní obohacení.

Nejbližší veřejné workshopy proběhnou v rámci festivalu ProArt v Moravském Krumlově, v Brně a v Olomouci.

Přihlásit se je možné od května 2024 zde: 

www.proart-festival.cz

Cílem mých workshopů pro dospělé je:
 • probudit hudební cítění (niterné prožívání hudby)
 • překonat ostych či strach se hudebně projevovat (velmi příjemnými motodami se účastníci postupně uvolní a učí se najít stabilitu při vlastním projevu)
 • práce s technikou dýchání (jak to funguje v dechovém aparátu a cvičení pro efektivní dýchání)
 • podpořit hudební sebevědomí (technika vedení hlasu a interaktivní hry)
 • zkvalitnit osobní hudební vystupování na pódiu (práce s dechem, držením těla, mimickými svaly, komunikace s publikem)
 • otevřít možnost hudebně improvizovat s hlasem či nástrojem (improvizaci může ovládnout skutečně každý, improvizace je hra)
 • zefektivnit domácí přípravu na vystupování (práce s pozorností, odpočinkem, rozvrhem času)
 • odstranit případné bloky se hudebně projevovat (odstranění bloku zpívat, odstranění vtíravých pocitů, že nemohu, či neumím zpívat)
 • teambuiding (během workshopu si skupina díky hravé a uvolňující formě práce přiroste k srdci)
Cílem mých workhopů pro děti je:
 • prohlubovat přirozený zájem u dětí se hudebně vzdělávat (hravou formou, nabídka mnoha různorodých aktivit, trvalost v paměti díky zážitkové formě)
 • objevení vlastního talentu (co mě v hudbě baví, v čem jsem dobrý, výjimečný, na čem je třeba zapracovat)
 • posunování hranic (mohu dokázat ještě více, než dokážu teď - motivace a princip cílevědomosti a systematičnosti)
 • interaktivní hry s hudebním zapojováním (hudební příběhy se zvukovými vstupy dětí)
 • vyrábění hudebních nástrojů
 • emoce a jejich prožívání spojené s hudbou (v praxi)
 • práce na sebevědomém hlasovém projevu
 • společná práce při řízených hudebních improvizacích (vnímám sebe i tebe)
 • aktivace pozornosti při práci s boomwhackers
Cílová skupina a organizační informace

Moje workshopy jsou určeny pro těhotné ženy, maminky s kojenci 0–1 rok, maminky s batolaty 1–3 roky, předškolní děti 4–5 let, děti základních škol 6–10 a 11–15 let, studenty středních škol 16–19 let, studenty základních uměleckých škol (všechny věkové kategorie), amatérské hudebníky, profesionální hudebníky, pěvecké sbory, důchodce, orchestry, různé smíšené skupiny a další.

Doba trvání workshopu pro dospělé bývá standartně 3 hodiny dopoledne, oběd a 3 hodiny odpoledne, pro děti pouze tříhodinová frekvence.

Máte dotaz, nebo chcete rovnou domluvit hudební workshop?
Neváhejte mě kontaktovat