Biografie

Česká flétnistka a hudební umělkyně Hana Hána (26. 6. 1991) se narodila v Brně.

V dětství se věnovala hře na příčnou flétnu, housle a klavír, sborovému zpěvu, sólovému jazzovému zpěvu, baletu a dramatické činnosti.

Vystudovala Pedagogické lyceum na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně (se zaměřením na humanitní předměty - psychologii, pedagogiku, speciální pedagogiku ad.).

Dále absolvovala Konzervatoř Brno v oboru flétna u Boženy Růžičkové. Během studia získala ocenění na Mezinárodní soutěži Flautiada, vystoupila sólově s Moravským komorním orchestrem a složila konkurz do Akademie Filharmonie Brno, se kterou pravidelně vystupuje a účastní se též sólově cyklu Mladá krev.

Aktuálně je studentkou pátého ročníku magisterského studia Janáčkovy akademie múzických umění u Václava Kunta, kde pokračuje ve studiu flétny.

V prvním ročníku studia na JAMU nastoupila jako členka orchestru do Národního divadla Brno.

Při Bakalářském absolventském koncertě premiérovala sólově s Moravskou filharmonií Olomouc kompozici "Zvuky džungle" skladatelky Haimoni Balgavé, kde propojila hru na flétnu s alternativními technikami a zpěv s exponovaným rozsahem.

Do své orchestrální praxe též řadí spolupráci s Filharmonií Brno, Českou filharmonií (studentskou), Czech Virtuosi, Operou Diversou, Virtuosi Brnunenses, Moravským komorním orchestrem a dalšími.

Pravidelně vystupuje na hudebních festivalech: Varhanní festival Brno, Francouzský festival umění, Setkávání nové hudby Plus, Forfest, Festival Janáček Brno, Slovenská nová hudba a další.

Sólově účinkovala s Moravskou filharmonií Olomouc, Moravským komorním orchestrem a v nadcházející sezóně dvakrát spolupracuje se Štátnym komorným orchesterom Žilina.

Od roku 2020 pedagogicky působí na Konzervatoři Brno, kde vyučuje hlavní obor - flétnu a orchestrální party.

 

Zúčastnila se flétnových kurzů u Jánose Bálinta, Carin Levine, Roberta Winna, Václava Kunta a dalších, dále improvizačních kurzů u Davida Mosse a pěveckých kurzů u Ivy Bittové, Idy Kellarové a Kateřiny Kněžíkové.

Pravidelně sólově vystupuje ve francouzské Provence s dirigentem Joelem Hánou, kde využívá jak hru na flétnu, tak zpěv.

Pěvecky spolupracovala s Police Symphony Orchestra na koncertech originálního charakteru, v roce 2020 s PSO vystoupila pěvecky sólově v Pražské Lucerně na koncertě 10 let výročí orchestru.

Od roku 2015 pořádá vlastní hudební workshopy s improvizační tématikou a pravidelně přijímá pozvání k lektorské činnosti workshopů s různým hudebním zaměřením po celé České Republice.

Spolupracuje pravidelně s komorními tělesy vytvářejícími multimediální projekty (např. Christina della Guistina: Spruce and Beech), aktuálně se účastní zkouškového procesu pro operu MeToy s ISHA Trio, kdy propojuje na jevišti hru na flétnu, zpěv i dramatický projev. Opera bude uvedena v ČR, Kanadě, Kalifornii, Texasu, Polsku i v dalších zemích na významných pódiích.

Autorským projektem je duo HANA A HAIMONI. Duo přináší spojení dvou mladých umělkyň (flétnistky, zpěvačky a skladatelky, klavíristky), kdy společně vystupují se scénicky zpracovanými kompozicemi Haimoni Balgavé. Při hudebních představeních propojují hudbu, dramaticky i pohybově ztvárňují dění skladby. Otevírají nové možnosti synchronizace více uměleckých směrů (včetně výtvarného a scénografického), spolupracují s předními umělci aktuální multimediální tvorby.

Od roku 2017 se věnuje vedení individuální i skupinové muzikoterapie.

V roce 2020 úspěšně absolvovala kurz lektorství jógy a pravidelně jógu vyučuje ve studiu Majda agency.

S manželem, dirigentem Joelem Hánou, má syna Sebastiana.