21. 8. 2022 v 19:00

Slavnostní zahajovací koncert Klavírních kurzů Brno, Hana Hána a Dominik Gál

Konzervatoř Brno, sál

Jan Novák: Sonatina