10. 9. 2022 v 18:00

Festival Symfónia umenia: Hana Hána a Sára Medková

Park Andreje Hlinku, SK

Open air koncert

Medková, Balgavá, Novák, Martinů