6. 12. 2020 v 19:00

Vánoční koncert | Hana Hána a Vít Dvořáček

Boskovice

Hana Hána - zpěv a flétna

Vít Dvořáček - kytara