18. 10. 2020 v 9:00

Seminář: Muzikoterapie a jóga

Studio Majda Agency, Gorkého 8, Brno

BcA. Hana Hána (Muzikoterapie) a MUDr. Šárka Majdová (Jóga)

Program trvá od 9:00-12:00

Přihlášky posílejte na sarka@majda-agency.cz