5. 8. 2023 v 10:00

ProArt: Dvoudenní Workshop Otevírání hlasu, Hana Hána

Valdštejnská lodžie, Jičín

Dvoudenní workshop skýtá účastníkům prožít chvíle uvolnění těla, dechu, duše i mysli v improvizované muzice či v jednoduchých písních skrze cestu s využitím vlastního hlasu.

Naše hlasové možnosti budeme postupně příjemnými cvičeními prozkoumávat a jemným způsobem otevírat. 
Kýženým cílem workshopu je ukotvení se v sebejistotě, jak se s vlastním hlasem dá nakládat, aby se zdravými principy projevila jeho pravá a krásná autenticita. 
Workshop je koncipován a veden podpůrnou formou s prvky humorných a pohodových interakčních her tak, aby účastníci ztratili ostych. 
Současným efektem je zažít hluboký odpočinek i odpoutání se od starostí běžného života.