12. 3. 2019 v 19:30

Bakalářský absolventský koncert s Moravskou filharmonií

Besední dům, Brno

Moravská filharmonie Olomouc

Haimoni Balgavá: Zvuky džungle pro flétnu a orchestr

Sólistka: Hana Hána

Dirigent: Joel Hána